เหตุผลในการใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก

1. คำพูดเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อเราพูดอะไรออกไปแล้ว เราไม่สามารถเอาคำพูดเรากลับคืนมาได้ สิ่งเดียวที่กลับคืนมาก็คือผลที่ตามมาจากคำพูดของเรา ถ้าเราพูดไม่ดีกับเด็กเพียงครั้งเดียว เราต้องใช้ความพยายามในการใช้การสร้างวินัยเชิงบวกในการมีปฏิสัมพันธ์กับ เด็กอย่างน้อยถึง 10 ครั้งในการที่จะทำให้เด็กกลับมาเชื่อใจเราอีกครั้ง คำพูดทีเราพูดออกไปสามารถเปลี่ยนวิธีการคิดของเด็ก และเปลี่ยนความรู้สึกที่เด็กมีต่อตัวเอง และผู้อื่นได้ คำพูดที่อาจจะดูไม่สำคัญสำหรับเรา อาจจะเป็นความทรงจำที่สำคัญในชีวิตของเด็ก ๆ เลยก็ได้
2. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ เราต้องการที่จะใช้พลังงานของเราไปในการเชื่อมความสัมพันธ์กับเด็ก ๆ การใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกจะทำให้เราใช้พลังงานของเราไปในการสร้าง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก ๆ มากกว่าการใช้เวลาไปกับการพยายามที่จะสร้างสัมพันธภาพกับเด็ก ๆ ใหม่อีกครั้ง เราต้องการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับเด็ก ๆ เพราะสายใยแห่งความสัมพันธ์ที่ดีนี้จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะรัก และเคารพตัวเองและผู้อื่น
3. การเคารพความต้องการและความรู้สึกของเด็กเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ การเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนเด็กด้วยความรัก และเคารพความต้องการและความรู้สึกของเด็ก จะช่วยให้เด็กเคารพตัวเอง การเคารพความต้องการและความรู้สึกของเด็ก เป็นการแสดงว่าเราเชื่อในตัวพวกเค้า ซึ่งจะช่วยทำให้พวกเค้าเชื่อใจ และไว้ใจเรา และเชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าเราเคารพความต้องการและความรู้สึกของเด็ก เด็กก็จะรัก และเคารพเราด้วยเช่นกัน
4. เด็ก ๆ จะมีพฤติกรรมเดิมเมื่อพฤติกรรมนั้นใช้ได้ผล และจะไม่ทำพฤติกรรมนั้นอีกถ้าพฤติกรมนั้นใช้ไม่ได้ผล เราต้องทำให้เด็ก ๆ มั่นใจว่าพวกเค้าจะได้ความสนใจจากเราทันทีที่เค้ามีพฤติกรรมที่เหมาะสม
5. เป้าหมายของเรา คือการให้อำนาจเด็กในการควบคุมชีวิตของตัวเอง เราต้องการให้เด็ก ๆ ช่วยเหลือตัวเอง และดำเนินชีวิตของตัวเองไปในทางที่ดีให้ได้ในวันหนึ่งที่เค้าโตเป็นผู้ใหญ่ เราต้องการโน้มน้าวให้พวกเค้าเชื่อว่าพวกเค้ามีอำนาจ และมีสิทธิ์ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวพวกเค้าเอง เพื่อให้พวกเค้าโตขึ้นมาเป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และพึ่งตนเองได้ ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องสอนทักษะต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ และช่วยฝึกฝนพวกเค้าให้มีความมั่นใจว่าพวกเค้าจะสามารเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง ได้ไม่ว่าพวกเค้าจะเผชิญกับปัญหา สิ่งท้าทาย หรือไม่ก็ตาม

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เวปหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น